Vízföldtani szakértés

Hidrogeológiai mérések tervezése és kivitelezése, egymásrahatás-vizsgálatok, szivattyútesztek 

Jellemzően, termelő kutakban, illetve monitoring kutakban végezhető szivárgáshidraulikai paraméterek meghatározására alkalmas vizsgálatok kivitelezését és értelmezését végezzük. Minden ilyen paraméter elengedhetetlen a későbbi modellezéssel meghatározható hatásszámítások végrehajtásához. A vizsgálatok során szivárgási tényező-, tározás-, maximálisan kivehető vízmennyiség értékeit számoljuk helyszíni vizsgálatok és szoftveres számítási módszerek (Dupuit-Theim, Altovszkij, Theis, Cooper-Jacob, Theis-Jacob, Neumann stb.) segítségével.

Hidrodinamikai, transzport és hő-transzport modellezés kármentesítési projektekhez, hőszivattyú rendszerekhez

A hidrodinamikai modellezések során a legfrissebb modellező szoftvereket használjuk, úgymint a FEFLOW vagy a VISUAL MODFLOW FLEX. Modellszámításainkat stacionárius és tranziens állapotra készítjük, lokális vagy regionális méretekben. Korábban számos modellezést végeztünk porózus és repedezett környezetben, vagy parti szűrésű termelőkutak esetében. Környezeti hatásvizsgálatok és műszaki beavatkozások tervezését 3D-s transzport modellezés segítségével elemezzük.

Hévíztartók 3D-s áramlási modelljeit készítjük. Eddigi legnagyobb méretű modellünk Bihar és Bihor megye termálvízkészletének és hőáram-tulajdonságainak regionális hidrodinamikai modellje volt.

Szennyezőforrások feltárása, vízminőség-vizsgálatok

Vállaljuk akkreditált víz- és talajvizsgálatok végzését és vízföldtani értelmezését. Megrendeléseink között szennyezőanyagok vizsgálata, stabilizotóp-mérés, vízkémiai állapotfelvétel és ezek hidrogeológiai értelmezése szerepel. Források vagy természetes vízfolyások, tavak, csatornák vízkémiai paramétereinek meghatározásához ion-szelektív elektródákat használunk.

Hosszú távú online/offline monitoring

Társaságunk vállalja automata mérőműszerek telepítését és működtetését monitoring- és termelő kutakba, illetve felszíni forrásokba. Az elvégzett hidrogeológiai vizsgálatokat kiértékeljük, értelmezzük. Az általunk használt DATAQUA, illetve CTD-DIVER típusú berendezések segítségével a vízszint-, hőmérséklet-, vezetőképesség- és légnyomás változását tudjuk nyomon követni.

Diagnosztikai vizsgálatok és sérülékeny vízbázisok biztonságba helyezési terve

Cégünk 2006.-tól kezdődően több mint 50 db üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálatában (KEOP 2.2.3/A, KEOP 2.2.3/C, INTERREG projektek) vett részt.

A biztonságba helyezési terv a vízbázisok belső-, külső-, hidrogeológiai „A” és „B” védőterületeinek és védőidomainak vízjogi határozatban való kijelölését és a területi korlátozásokat tartalmazza. Ehhez egy sor sokszor komplex, egymásra épülő geológiai-hidrogeológiai munka szükséges: adatgyűjtés, terepi geofizikai mérés, szennyezés-feltárás, kúthidraulikai vizsgálatok, hidrogeológiai modellezés, földhivatali dokumentáció. A védőterületek pontos elhelyezkedését, illetve a projekt során szerzett valamennyi információt egy térinformatikai adatbázisban (GIS) szerepeltetjük.

Termálvíz-kutatás and geotermikus fűtési-hűtési rendszerek

Magyarország geotermikus adottságai igen kedvezőek és az elmúlt tíz évben ugrásszerűen nőtt a hőszivattyús rendszerek kiépítésére való igény. Cégünk foglalkozik termálvíztartó rétegek kutatásával, a kitermelhető vízmennyiség meghatározásával. Vállaljuk geotermikus fűtési-hűtési rendszerekhez kapcsolódó termelő és nyelető kutak optimális helyének kitűzését és vízjogi engedélyeztetését. 

Nyomjelzéses vizsgálatok repedezett karsztrendszerekben 

Repedezett karsztrendszerekben a betáplálási és a megcsapolódási pontok közötti kapcsolat komplex és bonyolult. Egy ilyen rendszerben a felszín alatti víz mozgása nyomjelzéses vizsgálatok segítségével követhető. A rendelkezésünkre álló GGUN-FL nevű műszerrel és terepi laboratórium segítségével a turbiditás mérésen felül, egyszerre akár 3 db, összesen pedig 5 db nyomjelzésre alkalmas anyag monitorozása végezhető.