Geofizikai kutatás

Geoelektromos mérések – szárazföldi és vízi Vertikális Elektromos Szondázás (VESZ) és Elektromos Ellenállás Tomográfia (ERT)

A felszín alatti tér elektromos tulajdonságainak térképezésére szolgáló módszerek tartoznak ide. A kőzetek, földtani képződmények elektromos fajlagos ellenállása több nagyságrendet fog és típusonként nagyságrendileg karakterisztikus ellenállással jellemezhetőek, így annak mérése alapján megkülönböztethetővé válnak a felszín alatti szerkezetek, térrészek. Fontos tudni, hogy ezek elektromos tulajdonságaik alapján összetartozó egységek, melyek nem feltétlenül tartoznak azonos földtani egységhez. A kettő közötti átmenetet a geofizikai-geológiai szakértelem és értelmezés biztosítja.

Cégünk a magyar fejlesztésű DIAPÍR-18 és DIAPÍR-10R VESZ műszerekkel és egy 10 csatornás Syscal Pro Switch 96 (Iris Instruments) típusú ERT műszerrel rendelkezik. 

VESZ műszereinket elsősorban nagyskálájú geológiai térképezésre használjuk, ahol pontmérésekből kiterjedt területek rétegsorán és geológiáját határozzuk meg. Ilyen méréseket vízbázis-védelmi és víztestek érzékenységi vizsgálataikor alkalmazzuk.

ERT méréseinkhez rendelkezésre álló műszerünk kiváló kiegészítőkkel rendelkezik így nem csak hagyományos statikus, hanem dinamikus méréseket (terepjáró után húzva folyamatos vonalmenti mérések) illetve vízi méréseket is végzünk. Elsősorban sekélymélységű (10-100 m) objektumokat vizsgálunk: üregkutatás, szennyezőforrások földtani lehatárolása, geotechnikai megoldások tervezésének geológiai alátámasztása, vízadórétegek térbeli lehatárolása (pl.: kavicsterasz-vastagság meghatározása).

Elektromágneses mérések: Nagyon alacsony frekvenciás (VLF), radiomagnetotellurika (RMT) és Slingram mérések

A GeoGold Kárpátia Kft. nagy hangsúlyt fektet a könnyen hordozható elektromágneses hullámterjedésen alapuló költséghatékony módszerek használatára. 

A nagyon alacsony frekvenciás és radiomagnetotellurikus mérések során távoli katonai vagy navigációs rádióadók által produkált elektromágneses mezőt felhasználva nyerünk információt a felszín alatti képződmények elektromos tulajdonságairól. A módszer alkalmazása során a távoli adó elsődleges és a vezetőképes rétegekben kialakulú örvényáramok hatására indukálódó másodlagos elektromágneses tér eredőjét detektáljuk. Míg a hagyományos VLF készülékek 10-30 kHz-es tartományban mérnek, addig az RMT módszer frekvencia tartománya 10-240 kHz, felső mérési határa 300 kHz körül húzható meg.

Cégünk a Neuchatel-i Egyetem Centre for Hydrogeology and Geothermics által fejlesztett VLF-RMT műszerrel rendelkezik, mely VLF-EM, VLF-RMT, és VLF-EM-GRAD módokban üzemeltethető.

Specialitásunknak mondható az általunk adaptált és továbbfejlesztett Slingram-400 aktív elektromágneses rendszer, mely  multifrekvenciás ( 110 – 7040 kHz). Műszerünkkel való mérés során az adó- és vevőtekercs távolsága változtatható, így feladatra szabott behatolóképesség érhető el. 

Ezen módszerek relatíve gyorsan és mobilisan képesek a felszín alatt elhelyezkedő, környezetükhöz képest nagy elektromos vezetőképességű szerkezetek feltérképezésére: törésrendszerek, karsztos és repedezett kőzetek, telérek, közművek.

Geomágneses kutatások optikailag pumpált és protonprecessziós magnetométerrel

A felszín alatti térrész mágneses tulajdonságainak feltérképezése az alkalmazott geofizikai módszerek egyik alapvető és jól bevált eszköze. A különböző földtani képződmények eltérő mágneses szuszceptibilitása lehetővé teszi azok elkülönítését felszíni mérések révén. Ezen túlmenően mágneses anyagból készült közművek feltérképezése, archeológiához és lőszermentesítéshez kapcsolódó kutatások végzése gyorsan és egyszerűen lebonyolítható. 

Cézium gőz magnetométer – gradiométer: Az amerikai Geometrics Ltd. által gyártott G-858GAP típusú műszerrel nagy pontosságú, a Föld mágneses indukciójának milliomod részű változását kimutatni képes mérések végezhetők. A pozíció meghatározást a műszerhez csatlakoztatható Tallysman GPS végzi, mely az EGNOS-nak köszönhetően centiméteres pontosságot tesz lehetővé. 

Protonprecessziós magnetométer: A szintén Geometrics gyártmányú, G-857 típusú magnetométerrel a mágneses tér időbeli változásának regisztrálását végezzük. Ez a báziskorrekcióhoz szükséges, amelyet a nagy pontosságú, hosszú idejű méréseknél minden esetben el kell végezni.

Reflexiós és refrakciós szeizmika

Reflexiós és refrakciós szeizmikus kutató módszer alkalmazásakor a kutatás céljához választott, megfelelő energiájú forrással gerjesztett hullámok terjedését vizsgáljuk a felszínen elhelyezett detektorokkal (geofonokkal) a céltartomány felett.  A módszer a gerjesztés és a felszínre érkezés között eltelt idő vizsgálatán alapszik. Utóbbival lefelé növekvő sebességű közegben meghatározható a különböző rugalmas tulajdonságú rétegek mélysége, illetve azok sebessége. A kiértékelt p és s hullám sebességtérképek megbízható és költséghatékony információt nyújtanak. A közeg terjedési sebessége nemcsak a térrész anyagától, hanem annak fellazultsági vagy tömörödöttségi állapotától is függ. A földtani környezet kombinált geofizikai- geotechnikai tulajdonságainak vizsgálata, bizonyos területeken magas információtartalommal bírnak (pl. üregkutatás, építésföldtan, felszínalatti tárgyak kutatása).  A reflexiós szeizmika geológiai szerkezetek, réteghatárok, nagyobb felbontású vizsgálatára alkalmas, főképpen sztratigráfiai térképezéshez. A refrakciós módszerrel szembeni hátránya, az idő-mélység konverzióban fellépő kisebb mértékű pontosság. 

A felszíni szeizmikus vizsgálatokhoz a német DMT cégcsoport SUMMIT X ONE rendszerét használjuk. A számítógép és az érzékelők között a kommunikáció és energiaellátás egy kábel segítségével történik, mely a rendszer telepítésének időigényét jelentősen csökkenti.

Földradaros mérések – 100, 500 és 800 Mhz-s antennákkal

Az altalaj vizsgálatára rendkívül alkalmas a földradar, mely fókuszált, adott frekvenciás elektromágneses hullámot bocsájt ki és detektálja a különböző réteghatárokról és az anyagminőségbeli határfelületekről visszaverődő jeleket. A jelek terjedése függ a közeg dielektromos állandójától, mágneses permeabilitásától és a fajlagos vezetőképességétől.

A módszer alkalmas régészeti és geotechnikai mérésekre, közművek térbeli pontosítására, gátak szerkezetének felmérésére, fém objektumok azonosítására (pl acélhuzal a vasbetonban, lőszerek) az alkalmazott frekvencia függvényében teljesen roncsolásmentes módon.

Cégünk a svéd gyártmányú MALA ProEx  műszercsalád 100 MHz, 500 MHz és 800 MHz-es árnyékolt antennáival rendelkezik, melyekkel a 10 cm-es behatolástól a többméteres behatolásig, akár kombinálva is képesek vagyunk nagyfelbontású felmérésekre, 2D-ben és 3D-ben is.