Bemutatkozik a GeoGold csapata

Cégünk, a GeoGold Kárpátia Kft. – a 2002-ben alapított GeoGold 2002 Bt. jogutódjaként – 2005 óta nyújt széles körű szolgáltatásokat a hidrogeológia, geológia, sekély geofizika területén.

Társaságunk jól képzett, tapasztalt geológusokkal és geofizikusokkal dolgozik együtt.

Kiváló kapcsolatot ápolunk az egyetemek geológiai és geofizikai karainak munkatársaival, közülük néhány szakértő rendszeresen részt vesz munkáinkban is. Büszkék vagyunk arra, hogy csapatunk tagjaként említhetjük, Dr. Müller Imrét, aki szakmai tudásával, a tudomány iránti elköteleződésével a GeoGold Kárpátia Kft. életútját és hosszú távú terveit segíti.

CSAPATUNK

Serfőző Antal

2001-ben szereztem az ELTE TTK-n geológusi diplomát. Ekkor már három éve voltam a Környezetvédelmi Szakértő Iroda Kft. munkatársa, ahol hidrogeológusi feladatokat láttam el.

1999-től adódott a lehetőség a hidrodinamikai modellezés elsajátítására, mely tudásra nagy szükség volt a későbbiekben. A cégnél töltött öt év arra is rávilágított, hogy a vállalkozói énem erősebb az alkalmazotténál, így a kreativitás és kockázatvállalás együttese váltásra sarkallt.

2002-ben Bagi István évfolyamtársammal és partnerekkel közösen Bt-t, majd Kft-t alapítottunk.

A GeoGold Kárpátia Kft. neve arra utalt, hogy a földrajzi értelemben vett Kárpát-medence teljes területéről igyekeztünk vízkutatási szerződéseket kötni. Az évek során számos olyan projektet vezettem, ahol a határon átnyúló munkakapcsolatok elsődlegesnek bizonyultak. A vízbázisvédelmi feladatok a geofizikával támogatott vízkutatás felé irányítottak. A műszerbeszerzést magyar fejlesztésű geoelektromos műszerrel kezdtük és mind a mai napig nagyra értékeljük a hazai kutatás-fejlesztési szellemi tőkét. A beszerzésen túlmenően fontosnak tartom, hogy cégünk műszerfejlesztésekben is részt vegyen, a szolgáltatások széles palettáját termékfejlesztéssel szeretném kiegészíteni.

2018-tól megvalósult mindaz, ami korábban csak álom volt: a GeoGold még inkább nemzetközi porondra lépett, Tanzániában vállaltunk vízkutatást. Középtávon a nemzetközi jelenlétet szeretném tovább erősíteni. Magánemberként fontos a gyerekeim taníttatása, a sport és a túrázás, illetve a rengeteg olvasás.

Páll Zsuzsanna

2003-ban végeztem a Magyar Iparművészeti Egyetem Textil karának Nyomott anyag tervező szakán. Egyetemi éveim alatt a Környezetvédelmi Szakértő Iroda Kft.-nél alkalmi munkaként román-magyar fordítási és tolmácsolási feladatokat vállaltam. Tanulmányaim befejezésének ideje egybeesett a magyar textilipar mélyrepülésével. Kíváncsiságtól és munkavállalás kényszerétől hajtva érkeztem a GeoGold 2002. Bt.-be, majd a GeoGold Kárpátia Kft.-be, melyek alapításában is részt vettem.

A kezdet nem volt könnyű, állami és Európai Uniós pályázatok révén jutott a cég munkákhoz. Cserében megtanultam a pályázatok, eszközbeszerzések megírási és elszámolási útvesztőiben eligazodni. Később a közbeszerzések dokumentációinak „elkészítését is elvállaltam”. További feladatom az irodavezetés, pénzügyi- és banki ügyintézés.

Kreatívabb munkaként foglalkozom a honlap és a szóróanyagok képi világának összeállításával, látványos prezik készítésével. Számos olyan „apróságot” vezettem be, melytől a GeoGold csapat mintegy családként működik: a szülinapokat tortákkal, a farsangokat, május elsejéket és karácsonyokat bográcsozással ünnepeljük.

Mindezek mellett, a kreatív énem is tovább él, csoportos kiállításokon rendszeresen részt veszek.

Mátrahalmi Tibor

2011 óta dolgozom a cégnél, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem geológus, hidrogeológus diplomát.

Az évek alatt számos geológiai és geofizikai projektnek voltam részese, jelenleg fő feladatom a vízbázisvédelmi munkák és a tervezett vagy már meglévő kutak engedélyeztetési feladatainak ellátása. A földrajzot már gyerekkoromban is szerettem és szívesen mérettettem meg magam általános iskolai és gimnáziumi versenyeken. Egyik legkedvesebb projektem az afrikai vízkutatási munka volt, amikor a munkatársakkal a cég által továbbfejlesztett geofizikai műszerrel dolgozhattam Tanzániában.

A geológia mellett szívesen sakkozom, FIDE-mesterként sakkoktatással is foglalkozom, a Semmelweis Testnevelési Egyetemen szakedzői képesítést szereztem.

Striczki István

2011-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem geológus szakán szereztem diplomát hidrogeológus szakirányon, majd 2017-ben közgazdász diplomát a Budapesti Corvinus Egyetem posztgraduális képzésének keretén belül.

Egyetem után, 2011-ben kerültem a Geogold Kárpátia Kft-hez, ahol változatos hidrogeológiai, geofizikai projektekkel foglalkoztam a terepi mérésektől kezdve az adatok feldolgozásáig. 2017 második felétől a cég pénzügyi folyamatainak a tervezésében, illetve egyéb, működést érintő feladatkörökben veszek részt.

Hidrogeológusként legkedvesebb projektem természetesen a tanzániai vízkutatás, mely során szembesülhettünk a víz valódi értékével, illetve, hogy mit is jelent tényleges segítséget nyújtani a geológiai kutatáson keresztül.

Ambrus Magdolna

Geológus, geofizikus mérnöki diplomámat a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen szereztem. 25 éves tapasztalattal rendelkezem a felszín alatti vizek védelmében, ahol jól tudtam kamatoztatni az ELTE TTK-n szerzett humánökológusi ismereteimet is. Projektvezetőként több határon átnyúló (Románia, Magyarország, Szlovákia) komplex vízgazdálkodási, vízbázisvédelmi és természetvédelmi projektet koordináltam.

A cég megalakulása óta sok közös témán dolgoztunk együtt, 2019 májusától a cég belső munkatársaként kamatoztatom tudásomat.

Jelenleg hazai és nemzetközi, elsősorban vízbázisvédelmi projekteket vezetek, részt veszek a terepi mérésekben, kutatási és tervezési munkákban.

Szabadidőmben a hegymászás, barlangászat, búvárkodás vonz, így nem véletlen, hogy egyik kedves projektem is karsztos területhez, Aggtelekhez kötődik, amely keretén belül komplex víz-, barlang- és természetvédelmi feladatok ötvöződtek.

Balázs Ilma

Régi motoros vagyok a cégnél, 2007 óta dolgozom itt geológus, geofizikus mérnökként. Sok tapasztalatot szereztem az évek során.

Ez alatt számos hazai és nemzetközi hidrogeológiai és geofizikai projektben vettem részt és vezettem is. Kezdetben a legtöbb munka célja a felszínalatti vízbázisok védelme, illetve a környezetvédelem volt, jelenleg a geofizikai kutatások teret hódítottak. A projektekben többféle feladatkörrel is elbánok: terepi geofizikai mérések és mintavételezések, adatok feldolgozása és értelmezése, kúthidraulikai tesztek kivitelezése, hidrodinamikai modellezés, tervezési feladatok, pályázatírás.

Kedvenceim a klasszikus kutatási projektek, amiben több módszerrel „támadunk” a célterületre aztán a többféle eredményt újra meg újra átgondolva, rendszerezve helyére kerülnek a kirakós darabjai. Ezért élveztem nagyon a hidrogeológiai vizsgálatokat az Aggteleki-karszton vagy a tanzániai vízkutatást.

Azon szerencsés emberek közé tartozom, akiknek a szakmája a hobbija is, de nagyon szeretek túrázni, hegyet mászni és sokat olvasni.

Bujdosó Márton

A geofizikus mester diplomámat 2017-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem meg. Már az egyetemi évek alatt is sok projekten volt lehetőségem dolgozni, a tanultakat a gyakorlatban alkalmazni.  2018 októberében csatlakoztam a céghez. Feladataim a mérnökgeofizikai projektek tervezése, kivitelezése, kiértékelése. Fontosnak tartom a terepi munkák során a precíz, hatékony munkavégzést és ennek minőségellenőrzését, hiszen jó alapanyag nélkül nincs finom étel.

Szabadidőmet legszívesebben a természetben töltöm, sokat kirándulok országon belül és kívül is egyaránt. Szeretek fotókat, drónfotókat készíteni, mely hobbimat a jövőben igyekszem a szakma színes bemutatására is kiterjeszteni.

Fehérvári Bence György

2010-ben a gödöllői Szent István Egyetemen végeztem környezetgazdálkodási agrármérnök szakon, természetvédelem és tájökológia szakirányon.

A geológia, az ásvány és ősmaradvány gyűjtés gyerekkorom óta része az életemnek, környezeti nevelőként, a Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület önkénteseként számos gyerektáborban tartottam terepi geológiai programot, majd, mint az egyesület vezetője szerveztem aktív természetvédelmi, földtani ismeretterjesztési táborokat.

A GeoGold Kárpátia Kft-nél 2018-tól dolgozom, kezdetben, mint külső munkatárs, majd terepi asszisztens munkakörben, feladataim a terepi mérések előkészítése, tereprendezés, a különféle geofizikai mérések terepi koordinálása, valamint a műszerek karbantartása, raktározása.

Kedvenc projektem a bátaapáti radioaktív hulladéktározó bővítéséhez kapcsolódó geofizikai mérés volt, ahol a terep előkészítésétől a mérés befejezéséig részt vehettem a munkában.

Szabadidőmben sokat túrázom, illetve önkéntesként továbbra is részt veszek egyesületem munkájában, valamint számos más környezeti nevelési és önkéntes programon, legyen az vízitúra, vagy régészeti ásatás.

Jákfalvi Sándor

2010 óta dolgozom a GeoGold Kárpátia Kft-nél. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem geológus, hidrogeológus diplomát, de már az egyetemi éveim alatt is a cégnél végeztem terepi munkákat.

Az évek alatt számos hidrogeológiai és geofizikai projektnek voltam a részese, fő feladataim közé tartozott a vízbázis védelmi munkák kivitelezése, terepi mérések mintavételek és a fúrások szervezése, műszerek fejlesztése és tesztelése. A munkák során megismerkedtem a hidrogeológiai modellezéssel is.  Jelenleg a fő feladataim közé tartozik a hidrogeológiai modellezés és a terepi geofizikai mérések, műszerek tesztelése és fejlesztése.

Legkedvesebb projektjeim közé a komplex kutatási projektek tartoznak, amely hidrogelógiai geofizikai és modellezési feladatokat fognak össze, például mobilgátak tervezése, repedezett víztartók modellezése.

Hobbi szinten többféle csapatsportban kipróbáltam magam de ami az igazi kikapcsolódást adja az leginkább a kerékpározás.

Dr. Müller Imre

Visszatérve 2002-ben Svájcból Magyarországra, mint nyugalmazott egyetemi tanár azonnal beilleszkedtem az ELTE-n folytatott hidrogeológiai oktatásba. Ekkor ismerkedtem meg a GeoGold alapító tagjaival. Sok szakmai beszélgetés, terepbejárás, a geofizikai módszerek alkalmazása mind- mind lehetőséget adtak egy komoly szimpátia és barátság kialakulására. Részese lettem azoknak az új tudományos kalandoknak és kihívásoknak, melyek során nem csak szakmai tanácsadó, hanem mint igazi jó barát követem a GeoGold életútját… mintha valami „Keresztnagypapa” lennék.

Naumov Emese

Egyetemi tanulmányaimat a Pécsi Tudomány Egyetem Természettudományi Karán kezdem, majd mesterképzésemet az ELTE TTK-n folytattam földtan-őslénytan szakirányon. A mikropaleontológia, és a nyomfossziliák világától eltávolodva 2018 óta első ízben mint külső munkatárs, 2021 év elejétől belső munkatársként foglalkozhatom első sorban hidrogeológiai témájú projektekkel. A GeoGold Kárpátia Kft.-nél eltöltött idő alatt változatos témájú munkák révén ismerkedhettem meg a szakmánk szépségeivel. Tapasztalatot szereztem sekély geofizikai vizsgálatokban, vízbázisvédelmi munkákban, kúthidraulikai tesztek kivitelezésében, kútlétesítésekben, kutatásfejlesztési munkákban. Határon átnyúló (Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna,) komplex vízbázisvédelmi projektek részeseként sok újat tapasztalok és tanulok nap mint nap. 

Gyakorló barlangászként közel állt hozzám a 2018-2020ban megvalósult Aggteleki hidrogeológiai témájú kutatás, továbbá komplexitása miatt, az Aknaszlatina térségében zajló REVITAL1 projekt.

Hobbim a barlangászat, az evezés, és a képzőművészetek. A természetben eltöltött idő minden pillanata fellélegzés a rohanó mindennapokban.

Szőts Gergely Kartal

Kutató geofizikusként végeztem mesterszakon 2015-ben az ELTE-n és 2020 eleje óta dolgozom a GeoGold Kárpátia Kft-nél.

Feladatom a cégnél főleg felszínközeli geofizikai mérések tervezése, kivitelezése, feldolgozása és értelmezése, legyen szó mérnökgeofizikai vagy vízkutatási projektről. Fontosnak tartom a pontos, precíz munkavégzést, mind a terepen, mind a feldolgozás során.

Szabadidőmet szívesen töltöm családom körében, vagy épp túrázással, önkéntes munkával.

Magyar Levente Mátyás

Diplomámat 2014-ben szereztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, mint geológus, ásványtan-kőzettan-ásványi nyersanyag szakirányon.

Egyetemi képzésem után főleg projektjellegű munkákban vettem részt, így volt szerencsém sok és változatos geológiai feladatkört megismerni. Rögtön tanulmányaim után egy hazai, nagy volumenű földtani kutatásában vettem részt, mint junior geológus, azt követően Szerbiában, majd Bulgáriában végeztem geológiai térképezést egy aranykutató vállalatnál, később pedig megismerkedtem mélyfúrások technikai oldalával is, mint well-site geológus.

A GeoGold Kárpátia Kft. csapatához 2020 tavaszán csatlakoztam. Fő feladataim a geológiai koncepciók megalkotása, tesztelése, GIS adatbázisok létrehozása főleg olyan hazai és külföldi projektekben, melyek vízvisszatartási, célzott felszínalatti vízutánpótlási módszerekkel foglalkoznak. Kollegáimmal együttműködve részt veszek a geofizikai vizsgálatok nyomvonalainak kijelölésben, terepbejárásokon, terepi méréseken.

Szabadidőmben szívesen foglalkozom videóvágással, szeretek társasjátékozni, barkácsolni, kirándulni.

Fukker Norbert

A BSc. tanulmányaimat az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen földtudományi alapszakon, geofizika szakirányon végeztem, majd a mester diplomámat Olaszországban a Perugiai Egyetem geológia tanszékén szereztem. Már az egyetemi évek alatt is részt vettem számos geofizikai mérés lebonyolításában, ezek a tapasztalatok sokat segítettek a későbbi munka során. A cégnél 2020 óta dolgozom.

A munkám során különböző célú geofizikai projektekben veszek részt, kezdve a mérnökgeofizikai célú mérésektől a nagyobb léptékű vízkutatási célú projektekig. Feladataim közé tartozik ezen mérések tervezése, a terepi munkálatok lebonyolítása és az adatfeldolgozás. 

Szabadidőmet, ha tehetem utazással, túrázással töltöm, számomra a legizgalmasabb projektek a viszonylag távoli, ismeretlenebb területeken zajló mérések, mint például az albániai karsztkutatási projektünk. 

Lajkó László Ferenc

1976-ban végeztem a BME Villamosmérnöki karának Elektronikus Műszerek szakán.

Első munkahelyem a Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet volt. Később a Mikroelektronikai Vállalat Hibrid Gyáregységében, majd a Linearlab Kft-nél fejlesztőmérnökként dolgoztam.

2015-től én irányítottam a SLINGRAM alacsony frekvenciás indukciós geofizikai műszer kifejlesztését. A prototípus elkészülte után több mérésen is részt vettem, 2017-2018-ben Bátaapátiban, 2018 – 2019 -ben Tanzániában dolgoztam. 

2018-tól a MODRES PRO1 fejlesztését, tesztelését vezettem. 

Jelenleg egy digitális VLF-RMT műszer fejlesztésén dolgozom. Ezeken kívül rész veszek a napi munkát segítő műszerjavításokban, terepi mérésekben, tesztelésekben.

Szabad időmben sokat sportolok, a veterán korosztály evezés, futás, kerékpározás szakágaiban tevékenykedem.

Menyhárt Levente

2019-óta erősítem a GeoGold kivitelező csapatát. Serfőző Anti barátom olyan embert keresett, aki nem riad vissza az extrém terepi- és időjárási körülményektől. A terepjárók vezetése sem mindig problémamentes, sokat tudnék mesélni a csúszós hegyoldalakon való közlekedésről. A geofizikai mérőcsapatok összetétele sűrűn változik, a helyszín és a körülmények igen sok kihívás elé állítanak. 

Hobbim a túrázás és hegymászás, így az székelyföldi, aggteleki, tokaji és albániai méréseket különösen szerettem.

Rólunk mondták

„A GeoGold Kárpátia csapatával másfél éve dolgozunk egy közös fejlesztésen. Együttműködésünk során megbízható, szakértő partnernek bizonyultak. Munkatársaik felkészültek és elkötelezettek. Munkájukat proaktív hozzáállással, pontosan, igényesen végzik. Remélem, hogy az elkövetkező években több sikeres projekten is együtt dolgozhatunk.”

„A Geogold Kárpátia Kft. és munkatársai mindig is nagy hangsúlyt helyeztek a klímavédelem és az adaptáció fontosságára, szemléletük és sokrétű szaktudásuk hozzájárul, hogy térségi, települési léptékben olyan eredményes projektek valósuljanak meg, mely élhetőbb környezetet, jobb életfeltételeket, perspektivikusabb zöld jövőt eredményez. Tervezői, tanácsadói tudásuk és tapasztalatuk átadásával a velük közreműködők is klímatudatosabbak, környezettudatosabbak lesznek, mely nemcsak a lelkeket, az egyéni hozzáállást formálja, hanem sokkal hatékonyabbá teszi a települések fejlesztését is.”

„Serfőző Antallal 15 éve ismerjük egymást, céges kapcsolatunk is közel 5 éves. Megrendelőként és kivitelezőként is megbízunk egymás tudásában, tapasztalatában. 

A GeoGold Kárpátia Kft. által végzett geofizikai és hidrogeológiai vizsgálatokkal és jelentésekkel teljes mértékben elégedettek vagyunk. Bátran ajánlom partnereimnek.”

„Megdöbbentő, hogy milyen extrém ötletekkel tud a GeoGold előrukkolni, amiről utólag mindig kiderül, hogy a gyakorlatban mégis megvalósítható. Ráadásul a kreativitásuk rugalmassággal is párosul.”

„Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság az egyetlen olyan a tíz nemzeti park igazgatóság közül, melyet elsősorban az élettelen természeti értékek megőrzésére hoztak létre. Az Igazgatóság alapfeladata ezen értékek megőrzése, bemutatása és kutatása. A GeoGold Kárpátia Kft-vel több mint tíz évre visszanyúló, folyamatos szakmai kapcsolattal rendelkezünk. A cég különlegessége a magasfokú szakmai felkészültség, a pontos, gyors és rugalmas munkavégzés, melyet akár extrém körülmények mellett (pld. szűk, vizes barlangjáratok) is mindig teljesítettek. Együttműködésünk keretén belül számos esetben járultak hozzá geofizikai méréseik, valamint víznyomjelzéses vizsgálataik, a még ismeretlen barlangjáratok felfedezéséhez, egy-egy karsztforrás vízgyűjtőterületének pontos lehatárolásához.”