A Hamburger Hungária Kft. telephelye környékén felszín alatti vízbeszerzési kutatással bízta meg cégünket. A vizsgálatok célja egy olyan felszín alatti vízadó feltárása, amely a megrendelő által a jövőben tervezett több tízezer m3/nap vízellátást képes biztosítani. 

Az első munkafázisban során, a Duna terasz üledékek feltárásához szárazföldi ERT (Elektromos Ellenállás Tomográfia) módszert 3.65 fkm, valamint 12 fkm hosszúságban dinamikus vízi ERT-t alkalmaztunk. 

Az esetlegesen nagyobb mélységben előforduló potenciális vízadó képződmények feltárásához VESZ (Vertikális Elektromos Szondázás) méréseket végeztünk összesen 7 fkm hosszúságban. 

A szárazföldi ERT és VESZ mérések a Duna mindkét partján, januári időjárási körülmények között zajlottak. A mérésekkel párhuzamosan dinamikus elektromos mérések készültek a Dunán.

Az eredmények biztatóak, a kutatási terület a II. ütemben tovább szűkíthető.