A romániai Bihar megyei Érmellék regionális vízellátásának megoldására már több nemzeti és Európai Uniós finanszírozású projekt is megvalósult, melyek ivóvízkutatási részében cégünk is részt vett. A 2020 őszén indult Finanszírozási kérelem és odaítélési dokumentáció összeállítása a Bihar megye északnyugati részének víz- és szennyvíz infrastruktúra fejlesztését célzó regionális projekt megvalósítására 2014-2020 közötti időszakban (Pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din zona de nord vest a județului Bihor în perioada 2014 – 2020) című projektben a jászvárosi Konsent SA megbízásából dolgoztunk. 

A projekt egyik célja a pleisztocén rétegek vízadó kapacitásának becslése volt az Érmihályfalva és a Margitta-Érszőllős településhálózati egységek ivóvízellátásának biztosítására. A feladat teljesítésére két kísérleti víztelepet hoztunk létre Kiskereki és Érszőllős községek területén. Településenként egy-egy termelőkút és három-három figyelőkút került kialakításra. 

A kutak helyét és mélységét a meglévő irodalmi adatok ismeretében geofizikai mérésekkel pontosítottuk. Elektromosellenállás-tomográfia (ERT) módszerrel sikerült magasabb ellenállású homokos és kavicsos rétegeket azonosítani.

A fúrás megkezdését megelőzően a kutak vízjogi létesítési engedélyeztetését is cégünk végezte. 

A mérések meghozták a várt eredményt, Kiskerekeiben 3.33 l/s, Érszőllősön 5.1 l/s hozammal működnek a kutak.

A 45 napos próbatermeltetés alatt különböző időtartamú és hozamú szivattyúteszteket végeztünk, amelyek segítségével a szűrőzött rétegek hidraulikai paramétereit számoltuk ki. Ezek lettek a két térségre épített hidrodinamikai modell input paraméterei. A modellek segítségével a felszínalatti vízáramlás jellemzőit és a kutak utánpótlódását szimuláltuk, valamint a próbatelepek védőidomait határoztuk meg.