Az MBFSZ vezetésével, GeoGold Kárpátia Kft. részvételével megvalósuló közép-európai együttműködési projekt a felszín alatti vízkészletek utánpótlását célozza a klímaváltozás várható hatásainak figyelembe vételével.

Az éghajlatváltozás kedvezőtlen tendenciái várhatóan érinteni fogják a közép-európai térség felszín alatti vizeinek utánpótlását, ezáltal a felszín alatti vízkészleteket. A DEEPWATER-CE projekt a különféle felszín alatti vízutánpótlási (Managed Aquifer Recharge, MAR) és víztározási technológiák közép-európai alkalmazhatóságát vizsgálja meg, hangsúlyosan figyelembe véve a klímaváltozás várható jövőbeli hatásait is. A Nyugat- és Dél-Európában már kipróbált megoldásnak számító ún. MAR rendszerek alkalmasak a csapadékos időszakokban jelentkező felszíni víztöbblet összegyűjtésére és annak a felszín alatti víztartó rétegekben történő tározására, majd az egyre gyakoribbá váló és elhúzódó vízhiányos időszakokban vízkivételre például ivóvízellátás, öntözés, ipari vízfelhasználás céljából. E technológia alkalmazása révén mérsékelhetők, vagy kiküszöbölhetők a felszíni víztározás esetében jelentkező földhasználati konfliktusok, valamint lényegesen alacsonyabb a párolgási veszteség. A projektben 8 partner vesz részt 5 különböző országból (Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, Németország, Horvátország), a kidolgozott módszerek gyakorlatba ültethetőségét pedig a vízügyi szektort képviselő 5 társult partnerszervezet (magyar, holland, horvát, lengyel és olasz) segíti elő.

A partnerség korábbi kutatási eredményekre (pl. FP7 és H2020 projektek), valamint klímamodellezésre épülő komplex hidrogeológiai, hidrológiai, klimatológiai elemzés elvégzésére vállalkozik. A legfőbb kimenet egy olyan döntéstámogató kézikönyv lesz, amelynek révén hazánkban és a környező országokban kijelölhetők lesznek a jövőben kialakítható felszín alatti víztározók helyszínei és az alkalmazható optimális MAR technológiák. A projekt során négy ország (Magyarország, Szlovákia, Lengyelország és Horvátország) egy-egy mintaterületére megvalósíthatósági tanulmány is készül a létesíthető legmegfelelőbb műszaki megoldás meghatározásával. 

magyarországi mintaterület a Körös-Maros közén elhelyezkedő Maros-hordalékkúp. A döntően homokos rétegekből felépülő folyóvízi üledékösszlet országos léptékben is kiemelt jelentőségű víztartó, a régió szempontjából pedig az ivóvízellátást és egyéb vízhasználatokat egyaránt biztosítja. A DEEPWATER-CE projekt fel fogja tárni, hogy milyen lehetőségek vannak a vízutánpótlás javítására, a rendelkezésre álló vízkészlet, és ezáltal pedig a vízhasználat fenntartható használatára, különös tekintettel a mezőgazdasági és egyéb vízkivételekre vízhiányos időszakokban.

A felszín alatti vízvisszatartási és tározási módszerek hazai vízügyi stratégiákba való beágyazása révén a projekt komoly előrelépést fog tenni a közép-európai felszín alatti vízkészletek és vízhasznosítási intézkedések klímavédelme terén. Közvetlenül is hozzájárul a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, illetve I. Cselekvési Tervének végrehajtásához, valamint kapcsolódik a Víz Keretirányelv által előírt, időszakonként felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek célkitűzéséhez és megvalósításához.

A projekt az Európai Unió Interreg CENTRAL EUROPE Programjának támogatásával és hazai társfinanszírozás révén valósul meg.


A projekt teljes neve: DEEPWATER-CE – Developing an integrated implementation framework for Managed Aquifer Recharge solutions to facilitate the protection of Central European water resources endangered by climate change and user conflict

Projekt azonosító: CE1464 DEEPWATER-CE

A projekt összköltsége: 1.771.535,96 €

Futamidő: 2019. május 1.  – 2022. április 30.

 • Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
 • Geogold Kárpátia Kft.
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” (State Water Holding „Polish Waters”; PL)
 • Technische Universtität München (Technical University of Munich; DE)
 • Uniwersytet Śląski (University of Silesia in Katowice; PL)
 • Výskumný ústav vodného hospodárstva (Water Research Institute; SK)
 • Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split (Split Water and Sewerage Company Ltd.; HR)
 • Hrvatski geološki institut (Croatian Geological Survey; HR)
 • Országos Vízügyi Főigazgatóság
 • Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (Veneto Regional Agency for Environmental Protection; IT)
 • International Groundwater Resources Assessment Centre (NL)
 • Hrvatske vode (Croatian Waters; HR)
 • Tarnowskie Wodociagi Sp. z.o.o. (Tarnów Waterworks; PL)

A projekt angol nyelvű honlapjahttps://www.interreg-central.eu/Content.Node/DEEPWATER-CE.html

Kapcsolat: Magyar Elisabeth

E-mailmagyar.elisabeth@mbfsz.gov.hu

Budapest 2020_02_25-26

Budapest_2019_06_11-12

Katowice_2019_11_ 20-21

Stakeholder meeting_2019_10_14

Az elmúlt hetekben két online képzést bonyolítottunk le sikeresen az Interreg Central Europe DEEPWATER-CE projekt keretein belül, ami a különféle felszín alatti vízutánpótlási (Managed Aquifer Recharge, MAR) és víztározási technológiák közép-európai alkalmazhatóságát vizsgálja meg, hangsúlyosan figyelembe véve a klímaváltozás felszín alatti vízkészletekre gyakorolt negatív jövőbeli hatásait.

A képzések Zoom internetes felületen kerültek lebonyolításra a projekt vezető partnere, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) közreműködésével.

Az első képzés során átfogó tájékoztatást adtunk a célzott felszínalatti vízutánpótlás alapvető fogalmairól és jelentőségéről az éghajlatváltozás hatásaival összefüggésben, valamint bemutattuk a MAR rendszerek európai, hazai, illetve más kontinenseken történő alkalmazásának jó példáit. A második képzés a projekt keretében kidolgozott, a célzott felszínalatti vízutánpótlásra alkalmas területek kijelölését szolgáló döntéstámogató eszköztár bemutatására szolgált, illetve átfogó képet adtunk MAR rendszerre alkalmas területek geológiai, hidrogeológiai kiválasztási kritériumrendszerével kapcsolatban.

Elmondhatjuk, hogy az elmúlt fél évben nagy előrelépést tettünk a projekten kívüli szakmai és nem szakmai érintettek (Stakeholder-ek) projektbe való bevonása terén, ami nagyrészt ennek a két online eseménynek köszönhető. Elégedettségi felmérésünk során pozitív visszajelzéseket kaptunk a képzésekre vonatkozóan. Elmondhatjuk tehát, hogy a szemináriumok beváltották a hozzájuk fűzött reményeinket még ebben a kihívást jelentő időszakban is, amikor személyes találkozók megszervezésére nincs lehetőségünk.

A DEEPWATER-CE projektben a hazai partnerek jelenleg közös erővel dolgoznak a Maros hordalékkúpon belül kiválasztott mintaterület természeti adottságainak (felszín alatti térrészek részletes megismerése), társadalmi jellemzőinek és lakossági igényeinek felmérésén. A GeoGold Kárpátia Kft. terepi geofizikai vizsgálatokat végzett, amelyek célja a terület földtani viszonyainak feltárása volt. A kutatás fókuszában a vízvezető és vízrekesztő képződmények megkülönböztetése, és egy speciális, felszín alatti víztározást segítő technológia, egy úgynevezett „felszín alatti gát” potenciális helyének felmérése állt. A csapadékos periódusokban a gát által megrekesztett vízmennyiség aszályos időszakokban vízforrásként szolgálhat, amelyből kiegészíthető a helyi öntözésre szánt vízmennyiség. A projektről bővebb információt a honlapunkon találnak: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/DEEPWATER-CE.html