Támogató: Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium Vízdiplomáciáért és a Duna Régió Stratégiáért Felelős Főosztály

Cégünk a külpiaci tevékenyéget előmozdító támogatás révén lehetőséget kapott arra, hogy vízkutatási feladatokat végezzen a boszniai Srebrenik város környékén.

A terepi méréseket két fázisban valósítottuk meg:

2021 június elején előzetes terepbejárást, in situ vizsgálatokat és vízmintavételezéseket végeztünk a megközelíthető kutakban. Kitűztük és bejártuk az elektromosellenállás-tomográfia (ERT) nyomvonalakat, dokumentáltuk a terep- és vegetációs viszonyokat. A rögzített információkat egy GIS rendszerbe építettük, megkönnyítve ezáltal a terepi tájékozódást és mérésvezetést.

A második fázisban, 2021. szeptemberben sor került a szelvények nyomvonalának előkészítésére és az ERT mérések effektív kivitelezésére. Az eredmények kiértékelése alapján a lehetséges vízadó és vízzáró rétegek markáns ellenállásbeli különbségei jól kivehetőek.

Vizsgálataink, az ismert kutak adataival együtt bemenő paraméterei egy, a területről készített hidrogeológia modellnek, melynek segítségével lehatárolható egy távlati vízbázis Srebrenik város és a környéke számára.

A megvalósíthatósági tanulmány összesíti eredményeinket és javaslatot tesz további mérésekre, beruházásokra. 

E projekt nem jöhetett volna létre, régi kapcsolatunk, Dedić Esad és Srebrenik város vezetésének segítsége nélkül.