Vodoprávne povolenia, štúdie

Vodoprávne povolenia studní pre obyvateľstvo

Vodoprávne povolenia na prevádzku zavlažovacích studní na námestiach a vo verejných inštitúciách

Vodoprávne povolenie a prevádzkovanie priemyselných studní, odborné posudky na obstarávanie vody

Povolenie na prieskumné vrty, predbežné prieskumy ťažobných priestorov

Ochrana životného prostredia