Dozvole prava na vodu, studije

Izdavanje dozvole za otvaranje bunara za stanbenu upotrebu

Javni prostor - izdavanje dozvola prava na vodu/dozvola za rad bunara za navodnjavanje javnih institucija

Studije i dozvole prava na vodu/za upotrebu/za održavanje bunara za industrijsku upotrebu

Izdavanje dozvola za bušenje bunara, preliminarna istraživanja rudišta

Zaštita životne sredine