Autorizații de gospodărirea apelor, studii

Autorizații de gospodărirea apelor pentru persoane fizice

Avize și Autorizații de puțuri pentru alimentare sistem de irigații pentru domenii publice, instituții

Avize/Autorizații de construcție/Autorizare de funcționare pentru alimentări cu apă domeniul industrial, studii de alimentare cu apă

Autorizarea forajelor de explorare, investigațiilor geologice pentru deschideri de cariere

Protecția mediului