Cercetări hidrogeologice, protecția rezervelor de apă subterană