Vízföldtani szakértés

Vízkészlet sérülékenység vizsgálatok, diagnosztikai vizsgálatok, vízbázis biztonságba helyezési tervek

Cégünk 2006.-tól kezdődően közel 40 db üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálatában (KEOP 2.2.3/A, KEOP 2.2.3/C, INTERREG projektek) vett részt.

A diagnosztikai vizsgálatok rendszerint a következő rész-feladatokat tartalmazzák:

Szennyezőforrások feltárása, vízminőség-vizsgálatok

Terepen történő víz-, illetve talaj-kémiai komponensekre kiterjedő vizsgálatok elvégzését és vízföldtani értelmezését végezzük. Megrendeléseink között szennyezőanyagok vizsgálata, vízkémiai állapotfelvétel és hidrogeológiai értelmezése, illetve stabilizotóp hidrogeológiai értelmezés szerepel. In situ források vagy természetes vízfolyások, tavak, csatornák etc., vízkémiai paramétereinek meghatározását un. ion-szelektív elektródák segítségével vizsgáljuk.

A vizsgálatok köre az alábbi komponensekre terjed ki: ph, Eh [μS/cm], T [°C], Cl-, NH4+, Na2+, K+, NO3-.

Öntöző-, monitoring-, ipari víz kutak, illetve hőszivattyús rendszerekhez rendelt termelő és visszasajtoló kutak tervezése, engedélyeztetése

Cégünk megalakulása óta foglalkozik öntöző-, monitoring-, ipari víz kutak tervezésével és engedélyeztetésével, így mára jelentős referenciákkal rendelkezünk vízjogi, üzemelési és fennmaradási engedélyek megszerzésében. Társaságunk vállalja a Hatóságokkal történő kapcsolattartást, egyeztetést és az engedélyeztetés során felmerülő szakmai konzultációt is. Amennyiben a létesítendő kút/kutak termelése, illetve elhelyezkedése védett természeti értékeket sért, környezetvédelmi hatásvizsgálatot készítünk. Az üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges vízföldtani napló készítését tapasztalt geológusaink végzik.

Hosszú távú (online/offline) monitoring

Társaságunk vállalja monitoring kutak, vagy felszíni vízfolyások vízszint mérésére alkalmas eszközök telepítését és működtetését, monitoring vagy termelő kutakba végzett vizsgálatok tesztek kiértékelését, értelmezését. Az általunk használt DATAQUA, illetve CTD-DIVER típusú mérőberendezések segítségével a vízszint-, hőmérséklet-, vezetőképesség- és légnyomás változását tudjuk megfigyelni. Műszerink GPRS/GSM kapcsolattal rendelkeznek, így megfigyeléseinket/vizsgálatainkat akár online is végezhetjük.

Egymásrahatás-vizsgálatok

Jellemzően termelőkutakban, illetve monitoringkutakban végezhető szivárgáshidraulikai paraméterek meghatározására alkalmas vizsgálatok kivitelezését és értelmezését végezzük. Minden ilyen paraméter elengedhetetlen a későbbi modellezéssel meghatározható hatásszámítások végrehajtásához. A vizsgálatok során szivárgási tényező-, tározás-, maximálisan kivehető vízmennyiség értékeit számoljuk helyszíni vizsgálatok és szoftveres számítási módszerek (Dupuit-Theim, Altovszkij, Theis, Cooper-Jacob, Theis-Jacob, Neumann stb.) segítségével.

Hidrodinamikai, transzport és hőtranszport modellezés

A hidrodinamikai modellezések során a legfrissebb modellező szoftvereket használjuk, úgymint a FEFLOW vagy a VISUAL MODFLOW FLEX. Modellszámításainkat stacionárius és tranziens állapotra készítjük, lokális vagy regionális méretekben. Korábban számos modellezést végeztünk porózus és repedezett környezetben, vagy parti szűrésű termelőkutak esetében. Környezeti hatásvizsgálatok és műszaki beavatkozások tervezését 3D-s transzport modellezés segítségével elemezzük.

Modellezőink segítségével hévíztartók 3D-s áramlási modellezését végezzük. Eddigi legnagyobb méretű modellünk Bihar és Bihor megye termálvízkészletének és hőáram-tulajdonságainak regionális hidrodinamikai modellje volt.

Vízbázisok biztonságba helyezési terve

A biztonságba helyezési terv a vízbázisok belső-, külső-, hidrogeológiai „A” és „B” védőterületeinek és védőidomainak határozatban való kijelölését és a korlátozásokat tartalmazza. A védőterületek pontos elhelyezkedését, illetve a projekt során szerzett információkat térinformatikai adatbázisba (GIS) szerepeltetjük.

Nyomjelzéses vizsgálatok repedezett karsztos kőzetekben

Repedezett karsztos kőzetekben a betáplálási és a megcsapolódási pontok közötti kapcsolat a legtöbb esetben igen komplex. Egy ilyen rendszerben a felszín alatti víz mozgása a legegyszerűbben nyomjelzéses vizsgálatok segítségével követhető. A rendelkezésünkre álló GGUN-FL nevű műszer, terepi laboratórium segítségével a turbiditás mérésen felül, egyszerre akár 3 db, összesen pedig 5 db nyomjelzésre alkalmas anyag monitorozása végezhető.

Termálvíz-kutatás

Cégünk a következő projektek előkészítésében vesz részt: balneológiai, illetve energetikai hasznosítású termálvizek kutatása, hosszú távú, biztonságosan kitermelhető vízmennyiségek meghatározása.