„Starostlivosť o jaskyne svetového dedičstva Aggtelekského a Slovenského krasu”


(identifikačné číslo: HUSK/1101/221/0180).Konzorcium Karst Survey
Read More

Výskumný program na území Köröšskej kotliny Euroregónu Bihor-Bihar v rámci
spoznávania hydrologických pomerov cezhraničných termálnych zdrojov (HURO/0901/044/2.2.2)


KSZI-GEOGOLD Konzorcium (2011-2013)
Read More

Ochrana podpovrchových zdrojov pitnej vody na území obce Bors
(Rumunsko) v rámci Programu INTERREG III.

A / Phare CBC (2008-2009)
Read More

„Diagnostický výskum zraniteľného prevádzkovaného vodného zdroja Dunabogdány”
(KEOP-2.2.3/A/09-2010-0002)


Konzorcium KSZI-GEOGOLD (2010-2012)
Read More

„Diagnostický výskum prevádzkovaného zraniteľného vodného zdroja Golop”
KEOP-2.2.3/A/09-2010-009Geogold-Geokomplex Konzorcium
Read More

Program ochrany životného prostredia na ochranu vodných zdrojov Gemersko-Turnianskeho krasu
Program susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina (2007-2008)

Read More

„Diagnostický výskum prevádzkovaného zraniteľného vodného zdroja Hatvan”
KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 (2012-2014)


Read More

Environmentálny program na ochranu vodného zdroja v blízkosti hranice župy Hajdú-Bihar
Maďarsko-Rumunsko INTERREG III/A (2006-2007)


Read More

Program výskumu hydrogeologických pomerov cezhraničného podzemného vodného
telesa Köröšskej panvy v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Rumunsko (2010- 2011)


Konzorcium KSzI – Geogold
Read More

„Diagnostický výskum zraniteľného vodného zdroja Nagybörzsöny”


KEOP-2.2.3/A/09-2010-0006
Read More