„Management of the World Heritage Caves of Aggtelek Karst and Slovak Karst”

HUSK/1101/221/0180
Read More

Istraživački program na teritoriji bazena Körös (Bihar-Bihor evroregija), upoznavanje
hidrogeološkog stanja i uslova prekograničnih termalnih vodnih resursa (HURO/0901/044/2.2.2)


KSZI - GEOGOLD Konzorcijum (2011-2013)
Read More

Zaštita akvifera pitke vode u oblasti opštine Bors (Rumunija) u okviru Programa prekogranične saradnje
INTERREG III. A / Phare (2008-2009)

Read More

"Dijagnostički testovi za krhke vodne resurse - Dunabogdany" (KEOP-2.2.3/A/09-2010-0002)


KSZI - GEOGOLD Konzorcijum (2010-2012)
Read More

”Dijagnostička istrživanja za krhke vodne resurse Golop" KEOP-2.2.3/A/09-2010-009Geogold - Geokomplek Konzorcijum
Read More

Program zaštite okoline kraškog vodnog resursa Gomor - Torna - Dobrosusedski program
Mađarska - Slovačka - Ukrajina (2007-2008)

Read More

"Dijagnostička ispitivanje krhkih vodnih resursa u Hatvanu"
KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003. (2012-2014)


Read More

Program zaštite pijaće vode u graničnom pojasu okruga Hajdu - Bihar
Mađarska - Rumunija INTERREG III / program (2006-2007)


Read More

Istraživački program, za upoznavanje hidrogeoloških uslova i stanja prekograničnog
podpovršinskog akvifera bazena Körös u okviru Programa prekogranične saradnje
Mađarska - Rumunija (2010 - 2011)


KSZI - Geogold Konzorcijum
Read More

"Dijagnostički testovi za ugrožene vodne resurse - Nagybörzsöny"
KEOP-2.2.3/A/09-2010-0006

           
Read More