„Management of the World Heritage Caves of Aggtelek Karst and Slovak Karst”

HUSK/1101/221/0180
Detalii

Program de cercetare în euroregiunea Bihor – Hajdú-Bihar (Zona Crișurilor) pentru
cercetarea condițiilor hidrogeologice și a calității corpurilor de apă termală transfrontalieră
(HURO/0901/044/2.2.2)


Consorţiul KSZI-GEOGOLD (2011-2013)
Detalii

Protecția resurselor de apă potabilă subterană din comuna Borș
(România) În cadrul programului INTERREG III.


A / Phare CBC (2008-2009)

Detalii

Cercetări de diagnosticare a rezervelor vulnerabile de apă potabilă exploatate la Dunabogdany.
(KEOP-2.2.3/A/09-2010-0002)


Consorțiul KSZI-GEOGOLD (2010-2012)
Detalii

„Cercetări de diagnosticare a rezervelor vulnerabile de apă potabilă în exploatarea din Golop”
KEOP-2.2.3/A/09-2010-009Consorțiul Geogold-Geokomplex
Detalii

Program de protecția mediului pentru protecția rezervelor de apă din zona carstică Gömör-Tornai
Program de parteneriat dintre Ungaria – Slovacia – Ukraina (2007-2008)

Detalii

”Cercetări de diagnosticare a rezervelor vulnerabile de apă potabilă din localitatea Hatvan”
KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003. (2012-2014)


Detalii

Program de protecția mediului pentru protecția rezervelor de ape potabile subterane din zona frontalieră
a județului Hajdu-Bihor.

Programul INTERREG Ungar-Român III/A (2006-2007)

Detalii

Proiect de cercetare pentru identificarea condițiilor și relațiilor hidrogeologice
a corpurilor transfrontaliere de ape subterane în bazinul Crișurilor
prin Programul de colaborare transfrontalier româno-ungar (2010- 2011)


Consorțiul KSzI – Geogold
Detalii

„Cercetări de diagnosticare a rezervelor de ape subterane din perimetrul localității Nagybörzsöny”
KEOP-2.2.3/A/09-2010-0006

           
Detalii