„Management of the World Heritage Caves of Aggtelek Karst and Slovak Karst”


HUSK/1101/221/0180
Read More

Istraživački program na teritoriji bazena Körös (Bihar-Bihor euroregija), upoznavanje
hidrogeološkog stanja i uvjeta prekograničnih termalnih vodnih resursa
(HURO / 0901/044 / 2.2.2)


KSZI - GEOGOLD Konzorcijum (2011-2013)
Read More

Zaštita akvifera pitke vode u području općine Bors
(Rumunjska) u okviru Programa prekogranične suradnje


INTERREG III.a / Phare (2008-2009)
Read More

"Dijagnostički testovi za krhke vodne resurse - Dunabogdány"
(KEOP-2.2.3/A/09-2010-0002)


KSZI - GEOGOLD Konzorcijum (2010-2012)
Read More

”Dijagnostička istrživanja za krhke vodne resurse Golop"
KEOP-2.2.3/A/09-2010-009Geogold - Geokomplek Konzorcijum
Read More

Program zaštite okoliša kraškog vodnog resursa Gomoru - Torna - Dobrosusjedski program
Mađarska - Slovačka - Ukrajina (2007-2008)

Read More

"Dijagnostička ispitivanje krhkih vodnih resursa u Hatvanu"
KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003. (2012-2014)


Read More

Program zaštite pitke vode u graničnom pojasu županije Hajdu - Bihar
Mađarska - Rumunjska INTERREG III / program (2006-2007)


Read More

Hungary–Romania Cross–border Co-operation Research Program on groundwater
protection and hydrogeological status of Körös/Crisuri basin (2010–2011)


KSZI–Geogold Consortium
Read More

"Dijagnostički testovi za ugrožene vodne resurse - Nagybörzsöny"
KEOP-2.2.3/A/09-2010-0006

           
Read More