Despre noi

Firma noastră oferă consultanță în domeniile hidrogeologiei și a protecției mediului, fiind specializați în explorarea rezervelor de apa subterană pornind de la explorare , proiectare, autorizare, respectiv evaluare și proiectarea privind protecția rezervelor de ape subterană. Clienții noștri fiind pe lângă firmele private și de stat, și autoritățile locale, autorități de gospodărirea apelor, firmele de furnizarea apei potabile, autoritățile de administrare a parcurilor naționale.

Uniunea Europeană pune accent, și astfel alocă fonduri substanțiale, pentru identificarea și gestionarea problemelor locale și regionale privind de protecția mediului și resursele de ape potabile. Programele de Cooperare Transfrontaliere oferă posibilitate de remediere a problemelor de protecția mediului care implică mai multe țări. Oferim de asemenea servicii de pregătire și implementare a proiectelor de explorare a resurselor de apă finanțate din fonduri europene.

Pe plan local am derulat numeroase proiecte generale de evaluare complexă și realizarea planurilor de protecție a resurselor vulnerabile de ape aflate în gestionarea autorităților locale.

Clienții particulari ne-au solicitat efectuarea activități explorare a resurselor de apă (localizare și adâncime a puțurilor pentru alimentare cu apă), cât și efectuarea studiilor hidrogeologice, proiectare, respectiv avize și autorizații pentru gospodărirea apelor. Pentru cazurile speciale am realizat diferite proiecte și investigații de teren (ex. studii geofizice complexe ale depozitelor de deșeuri, studii hidrogeologice pentru deschiderea balastierelor etc.).

Avem experiență relevantă în explorarea prin metode geofizice a resurselor de ape subterane aflate în rezervoare detritice, carstice sau fisurate. În anii precedenți am achiziționat și am dezvoltat o serie de echipamente geofizice indispensabile pentru proiectele de explorare și protecție a rezervelor de apă subterană. Momentan suntem singura companie din Ungaria care utilizează sisteme geofizice RMT, VLF-R, VLF-EM-GRAD (Radio Magneto Tellurice, Very Low Frequency-Resistivity, Very Low Frequency-Elecromagnetics GRADIENT) pentru explorarea rezervelor de ape subterană în roci carstice și fisurate. Pentru cercetările de marcare cu trasori in astfel de roci folosim un dispozitiv analizor de teren special: GGUN-FL (Fluorometer). În ultimii ani am devenit una dintre cele mai solicitate firme pentru realizarea investigațiilor geofizice prin metoda SEV, PI (Sondaj Electric Vertical, Polarizare Indusă).

Modelele hidrodinamice sunt realizate cu cele mai performante pachete de programe 3D cum ar fi FEFLOW și VISUAL MODFLOW FLEX.

Suntem autorizați pentru următoarele domenii de activitate: SZKV-1.3 (expertize protecții geologice și hidrogeologice), VZ-T (proiectare hidroedilitare), SZVV-3.9. (explorarea resurselor de ape, execuție foraje hidrogeologice, expertiză pentru protecția resurselor de apă, hidrogeologice).

Firma noastră desfășoară activitățile conform certificărilor ISO 9001:2008 (MSZ EN ISO 9001: 2009) și ISO 14001:2004 (MSZ EN ISO 14001:2005).

GOP-2010-2.1.1/A: Achiziții de echipamente și dezvoltarea capacității informaționale al companiei GeoGold Kárpátia Kft.